18 skadliga ämnen i kroppsvård som du vill undvika för hälsan och miljön (2023) 1

18 skadliga ämnen i kroppsvård som du vill undvika för hälsan och miljön (2023)

14

Huden är en genomtränglig barriär. Det är vårt största organ. Just därför är det extra viktigt att vi använder produkter som stärker – och inte skadar – denna ömtåliga barriär!

Huden är väldigt absorberande, vilket du märker när du smörjer in dig. Egentligen bör vi inte lägga något på huden som vi inte kan äta.

Detsamma gäller för hårvårdsprodukter och munvårdprodukter. Det är helt enkelt bättre både för dig, naturen och djuren med naturliga produkter.

I den här artikeln går vi igenom vilka kemikalier vi tycker du ska hålla utkik efter i badrumsskåpet. Om du redan har några av dem i dina produkter kan det vara en god idé att göra en detox och ersätta dem med bättre alternativ.

Alla hår- och hudvårds-produkter som säljs på Glimja.se är helt fria från giftiga konserveringsmedel, syntetiska tillsatser, djurrester och annat som varken är bra för oss eller Jorden på sikt.

Våra produkter innehåller istället naturliga ingredienser så som ekologiska oljor/fetter, vitaminer, växter och örter, eteriska oljor etc. De har vårdande och läkande egenskaper som lägger grunden för långsiktig hälsa och hållbarhet.

Svarta listan

För enkelhetens skull har vi skapat en lista på de mest skadliga ämnena som finns i hud och hårvård. Så att du kan kolla om produkterna du använder i vardagen innehåller ämnen som vi alla bör undvika.

Värt att veta är att en del av dessa ämnen även finns i så kallad ”naturlig/ekologisk kroppsvård”. Därav finns det många ekologiska märken vi ej har valt att sälja.

Inget av det på listan under säljs i några av våra produkter.

I naturlig hårvård används istället ”snälla” tensider som i Aubreys Organics och 100% Pure´s schampon. Om du inte vill ha sådana tensider alls ska du satsa på märken som Nea of Sweden, Vermont soap, Living Naturally eller Akamuti.

1. Allt som börjar och slutar på: TEA, DEA, och MEA

DEA och MEA är hormonförstörande kemikalier som är kända som Cocamide DEA eller Lauramide DEA och de framkallar cancerogena nitrater och nitrosaminer. De används som lösningsmedel och rengörare.

TEA kan genomgå nitrosation när det kommer i kontakt med andra kemikalier och blir då en cancerogen nitrosam. TEA är en förkortning för triethanolamine och används som förtjockningsmedel. Det är både allergent och irriterande och kan släppa ifrån sig små mängder av formaldehyd som är cancerogent.

2. Formaldehyd (tex: Glyoxal, Glutaral)

Klassas som cancerframkallande, men får ändå användas som konserveringsmedel i kosmetika (upp till en dos på 0,2%, i munvårdsprodukter upp till 0,1%) Formaldehyd inkräktar även avsevärt på proteinernas funktion, vilket medför en risk för hälsan.

3. Phenoxyglycerin och Fhenoxyetanol

Phenoxyethanol är ett syntetiskt konserveringsmedel, som tillsammans med ethylglycerin används för att framställa Phenoxyglycerin. Båda är syntetiska kemikalier.

Fenoxyetanol tillverkas genom en reaktion mellan fenol och etylenoxid, som är ett gitigt ämne. Fenol tillverkas av petrokemikalien bensen som är cancerframkallande, men också av propen. Detta har tyvärr blivit ett populärt konserveringsmedel i ekologisk hudvård som ett substitut för parbener.

4. BHA & BHT

BHA och BHT är kända allergi-framkallande ämnen som används för att produkter inte ska härskna. I djurförsök av dessa ämnen uppträdde förändringar på immunsystemet och blodbilden, på sköldkörteln och levern.

Båda ämnen ansamlas i mänsklig vävnad och når fostret. De kan utan problem ersättas av den naturliga antioxidanten Tocopherol (Vitamin E). Det finns ingen anledning att använda dem längre, ändå görs det.

5. Propylenglykol

Propylenglykol används som ett bakterie- och svampdödande ämne. Det förstärker den konserverande effekten om det används tillsammans med parabener. Ämnet misstänks vara störande för hjärna, lever och njure. Dessutom irriterar det huden.

Propylenglykol är en aktiv substans som också återfinns i bilmotorn som kylmedel, i flygplanens kylanläggningar, gummirengöring, kuddar med polyuretan, i färg, lim, emalj, lacker samt i många produkter som lösningsmedel. 

6. Tensiderna: Sodium Laureth Sulfate/ Sodium Lauryl Sulfate (SLS/SLES)

SLS är ett ämne som gör att det löddrar i många produkter. SLS kan reagera med andra ingredienser som tex DEA, MEA och TEA och bildar då nitrosaminer som är cancerogena. Finns även som: Magnesium Laureth Sulfate.

SLS förändrar hudstrukturen och tillåter andra kemikalier att tränga djupare in i din hud och låter således fler kemikalier nå blodbanorna. Tar även bort hudens naturliga fett (används i industri-avfettning).

Det finns nästan 16.000 studier i biblioteket hos PubMed vetenskap som alla påvisar toxiciteten hos denna kemikalie. Andra namn för denna kemikalie är sodium lauryl sulfate, sodium laureth sulfate, sodium dodecylsulfate, sulfuric acid, sodium salt sulfuric acid, A12-00356, Akyposal SDS, Aquarex.

7. Syntetiska Konserveringsmedel

De nedan nämnda ämnena är speciellt kända för att orsaka allergiska reaktioner och hudirritation eller avge det cancerframkallande ämnet formaldehyd: Methylchloroisothiazolinon, Methylisothiazolinon, 2-bromo-2-nitropropan-1,3-diol, diazolidinyl urea, DMDM hydantoin, imidazolidinyl urea, quaternium 15.

Även dessa är farliga konserveringsmedel: p-Phenylenediamine (giftigt hårfärgande ämne), Xylene (lösningsmedel i bla. nagellack) , Methyldibromo Glutaronitrille, Laurylpyridinium Chloride, Dichlorobenzyl Alcohol, Diazlidinyl Urea, Bromochlorophene, Chlorphenesin, Chlorothymol.

8. Tensiderna: Trideceth, Laureth, Ceteareth, Glycereth och Steareth

Tensider skrivs ut på produktetiketten bla. som ingredienser med ändelsen -eth. Allting som börjar på tex Trideceth- eller Laureth- (med vilket tal eller ordsammansättning som helst) är giftigt både för vattenlevande organismer och kroppen. Tvättaktiva ämnen är de skumbildande emulgeringsmedel sk. tensider som finns i vanlig och vissa ekologiska schampo, dusch och handtvål.

De är framställda för att lösa upp fett och smuts, och hålla det i en flytande form fram tills de tvättas bort. Alla tensider löser upp fett och kan därmed också ta bort hudens naturliga fettämne, talg, som leder till torr hud och torr hårbotten.

De tvätt-aktiva ämnena kan också tränga in i cellmembranen och därmed irritera huden. Några tensider irriterar mer än andra, t.ex. tar natriumlaurylsulfat och sodiumlaurylsulfat bort det naturliga, skyddande fettlagret och gör huden torr och mer utsatt. Även Cocomidopropyl, Betaine och  Ammoniumlaurylsulfat, vilka används i viss ekologisk hårvård är dåliga.

9. Parabener: Buthyl-, Methyl-, Ethyl-, Propyl-, Bensyl-

Propylparaben, Methylparaben och alla andra parabener som används som konservering bör undvikas. Dryga dussinet vetenskapliga studier har visat att parabener har en östrogenliknande effekt.

Kroppen kan reagera på det falska hormonet eller hindras från att reagera när ett riktigt hormon bildas. Från klimakteriebehandling med östrogener vet vi dessutom att tillfört östrogen kan stimulera tillväxt av bland annat bröstcancer.

Man har också vetenskapligt visat att parabener som finns i exempelvis deodoranter och krämer tas upp genom huden och ansamlas i vävnad. Sammantaget säger detta inte att parabener ger cancer. Det säger heller inte att parabener inte ger cancer.

Den vetenskapliga världen anser att ämnen som konsumentprodukter bör studeras närmare och det tar tid. Dr Philippa D. Darby laboratorietekniker från England, använde kromatografi och masspektrometri för att se om 20 prover av bröstcancer vävnad innehöll parabener.

Forskarna säger att de fann sex olika typer av parabener i vävnaden och alla prover innehöll parabener. De säger att den genomsnittliga koncentrationen av alla typer av parabener i proverna var ungefär lika med det belopp som ledde bröstcancerceller att växa i provrör i tidigare studier.

Darby säger att ett brett spektrum av ämnen kan imitera östrogen, inklusive vissa bekämpningsmedel, kosmetika och rengöringsmedel, och det är möjligt att aluminium salter och andra oorganiska östrogenrelaterade ämnen som kallas ”metalloestrogens” kan störa den normala hormonella signaleringen i bröstet ytterligare. Darby säger också att människors bröst idag utsätts för en mängd olika miljö-östrogena förolämpningar.

Enligt Darby är aluminium från deodoranter särskilt oroande eftersom det tillämpas på ett område nära bröstet, och stannar kvar på huden. Deodoranter används ofta efter rakning, vilket gör det lättare för aluminiumsalter att komma in i blodomloppet.

Studier har också visat att aluminium salter kan tränga igenom mänsklig hud under armarna. Darby säger dock att mycket mer forskning behövs innan de kan börja fastställa de samlade effekterna av alla dessa kemikalier.

Informationscentret Miljo och Sundhed har klassat Butylparaben och Isotylparaben med “hög miljöfara”. Kan också heta: Parahydroxybenzoic syra , Bensylparahydroxybenzoic syra , Metyl-parahydroxybenzoic syra , Etylparahydroxybenzoic syra. Propyl-parahydroxybenzoic syra eller Butyl-parahydroxybenzoic syra.

10. Aluminium

Aluminium Sesquichlorohydrate, Aluminium Chloride, Aluminium Chlorohydrex PG och Aluminium Chlorohydrate är alla skadliga ämnen som används i deodoranter.

De är syntetiska aluminiumsalter som täpper till porerna och det kan skada svettknölarna och ge inflammatoriska reaktioner. Observera att naturliga aluminiumsalter som Alun ej är farliga.

Kroppens reningssystem utsöndrar gifter och slagg via svett-körtlarna, vilket innebär att aluminiumklorid bidrar till minskad avgiftning och rening i kroppens lymfsystem. Kroppen tar upp ämnen extra lätt just i armhålan och då särskilt efter rakning, som lätt kan skada huden.

11. Emulgatorer: Mineraloljor, Polysorbate 20 och alla nummer

Emulgatorer är de olje- eller fetthaltiga delarna av emulsionen. De förhindrar uttorkning och skyddar huden eftersom de smörjer och mjukgör. De flesta vanliga hudvårdsprodukter använder syntetiskt framställda emulgatorer som t.ex. mineraliska oljor (paraffinvax och vaselin). Mest på grund av att de är billiga och stabila.

Mineralisk olja lägger en hinna över huden och förhindrar den att andas, förhindrar utsöndringen av slaggprodukter och kan därmed irritera huden.

Andra syntetiska emulgatorer är till exempel silikoner (methicone och dimethicone). I likhet med de mineraliska oljorna kan silikoner påverka hudens förmåga att skilja ut avfallsämnen och därmed irritera huden. Silikoner är för övrigt inte heller biologiskt nedbrytbara.

Paraffinoljor utvinns ur restprodukter vid råoljedestillation. De är lätta att hantera och billiga, så de används tyvärr flitigt. Går ofta under namnen Mineral Oil, Paraffinum Liquidum, Vaselin, Paraffin, Vit mineralolja, Medicinsk vitolja, Oleum petrolen, Oleum vaselini, Paraffinum, Vaselin Oil, E 905, Paraffin Oil, Liquid paraffin.

Polysorbate 20 och med andra nummer bakom är skadliga emulgatorer. Polysorbater är syntetiska och tillverkas storskaligt inom industrin och rester av etylenoxid kan finnas kvar i kemikalien. Polysorbater använda även ofta i ekologisk tvål, vi har valt att inte sälja den. 

12. Allt som innehåller orden: PPG och PEG (Polyethylenglykol)

PPG och PEG är så kallade etoxilerade ingredienser som framställs i tunga kemiska processer som kräver mycket stränga säkerhetsåtgärder. PEG framställs syntetiskt av propangas.

Dessa mycket farliga ämnen anses vara praktiska och billiga som tex emulgatorer, bindemedel och mjukgörare. De kan göra huden mer genomsläpplig och slussa in skadliga ämnen. De anses vara hormonstörande och cancerframkallande.

Cancerframkallande därför att det vid nedbrytning kan släppa små mängder av formaldehyd. I innehållsförteckningar står de listade som PEG-8 t.ex.

13. Ftalater

Ftalater är mjukgörande kemikalier som används mycket i plast. Vet ni vad? Samma används även i bland annat smink och hårvård. Dessa är tyvärr svåra att spåra. Därav är det alltid bäst att köpa naturlig kroppsvård. Det kan skrivas ut som dibutyl och diethylhexyl.

14. Triclosan och Flour

Triclosan används som antibakteriellt medel i bla. tandkrämer och diskmedel. Det är mycket skadligt för naturen och ifrågasatt för människans hälsa – då det verkar som att det kan ha cancerogena effekter.

Vi rekommenderar ej flour i tandkräm, det är dock en uppsats för sig. Kanske skriver vi ett blogginlägg om det i framtiden, men så länge rekommenderar vi dig att söka själv online.

15. Zinkpyrition

Zinkpyrition är ett gift som dödar svamp och finns i mjäll-schampon som Head & Shoulders. Detta trots att det är så giftigt att det inte ens får användas i bottenfärger på båtar.

Det räcker med en tiotusendels matsked i ett akvarium med 1000 liter vatten under 4 dagar för att 50% av fiskarna ska dö. Varje år säljs mjällschampo med minst tio ton zinkpyrition i bara Sverige som åker ner i avloppet och således ut i havet.

16. Dioxin

Dioxin har identifierats som en av de 216 kemikalier som kopplas till bröstcancer i djurförsök på råttor (Cancer’s 2007, artikel om cancerogener). Faran med dioxinerna påtalades första gången redan 1965 och bekräftades senare (1978) men används trots detta i dagens hår- och hudprodukter.

Sedan FDA erkände farorna kring 1985, så har det påtalats att tillverkare bör undvika dessa gifter alternativt minska dem så att de ligger på doser under 10 ppm. 2005 publicerades en undersökning av USFDA (Federal Drug Administration, USA) som visade att av 7 undersökta tampongmärken av välkända, konventionella märken, innehöll alla mätbara halter av dioxin.

17. PFAS

Inom kosmetika hittas PFAS (per- och polyfluorerade alkylsubstanser) oftast i vattenfast smink. Enligt Livsmedelsverket orsakar inte PFAS ämnen direkt hälsofara, men stannar kvar länge i våra kroppar och miljö. Vi får på så vis i oss ämnena när vi dricker vatten och via livsmedel som fisk, ägg och frukt.

Dessa ämnen förs över via moderkakan och modersmjölken till foster och ammade spädbarn. Studier visar att PFAS-ämnen kan påverka immunförsvaret, födelsevikten, kolesterolhalten i blodet och leverenzymer. Läs gärna vår artikel om FPAS i smink och kosmetika.

18. Nanopartiklar

Nanopartiklar är partiklar eller ämnen som är i nanostorlek (extremt små). De är därför väldigt reaktiva och kan lätt interagera med våra celler och transporteras via blodet in till våra hjärnor.

Inom kosmetika kan nanopartiklar förekomma i solkrämer. Nanopartiklar kan förekomma i det mesta som förpackningar, livsmedel och textiler. Partiklarna har även dålig miljöpåverkan.

På Glimja har vi nolltolerans mot nanopartiklar. Det gäller inte bara kosmetika utan även övriga kategorier som livsmedel, leksaker, hus och hem med flera.

14 comments

 1. Tack! 🙂 Ni skulle inte kunna göra något enkelt system där man kan söka på ämnen och se om ni godkänner det eller ej? Tex nu så tittar jag på en produkt från ett naturligt märke och vet inte vad jag ska tänka om det här ämnet i ingrediens listan: Polyglyceryl-2 Dipolyhydroxystearate, men hade jag bara kunnat gått hit till er och enkelt sökt på det så hade jag lätt kunnat bestämma mig. En önskan! ☺️🙏💖 Tack iallafall att ni ställer höga krav, känns tryggt.

  1. josefinallstadius

   Hej!
   Vi är enormt tacksamma för din feedback! Våra kunders åsikter är väldigt värdefulla för oss, och ni hjälper oss att bli ännu bättre!
   Jag tar vidare det här med våra utvecklare 😊
   Glimjande hälsningar,
   Josefin på Costumer Happiness

   1. Carin Rudolfsson

    Hej 🙂 Jag håller med EB i kommentaren ovan. Vet att denna sida (längst ner länkad) finns för att dubbelkolla ingredienser som är portilltäppande och som acne benägen hy bör hålla sig borta ifrån. Det är inte en lista för just naturliga produkter, men däremot upplägget för att kunna klistra in hela INCI och lätt dubbelkolla ingredienser. LÄNK: https://acneclinicnyc.com/?s=pore+clogging+list

    1. Hej Carin,
     Tack så mycket för din synpunkt!
     Jag tar med även detta till våra utvecklare 🙂

  2. Camila Svensson

   Håller helt med! Spalta gärna upp så att det är lättare att hitta! Gärna med bild på ett tex ett schampo och därefter Vad man ska undvika!
   //Tack för informativ artikel!

 2. Anette Stenberg

  Hej
  Vad bra att ni sprider lite fakta o kunskap, som förhoppningsvis leder till eftertanke.
  Har själv läst och läst om detta sen jag var 15 år. (33 år). Äntligen börjar det pratas om det ityp hälsomedvetna kretsar. Men varor i mataffärer o apotek har ju bara dessa ämnen i sina produkter. Helt sinnessjukt att man bara får spola ner tonvis av detta i avloppen världen över. Tack för insatsen

  1. Hej Anette,
   Tack för feedback! Du har så rätt, vi tycker också att det är bra att det lyfts! Tack för att du hjälper oss att sprida en godare hälsa! 💚

 3. Hej, bra information men det bästa är ju att få veta att allt man handlar på Glimja är fria från dessa ämnen 🙏🏻 Tack!

  1. Hej Marijna, tack för att du delar med dig och så härligt att du känner så! Vi är glada att du är med oss 💚😊

 4. Hej Ni skriver om 18 skadliga ämnen man bör undvika,
  där har ni med Titaniumoxid…. som finns i Eco Cosmetics solkräm för barn när man läser innehållet.
  Undrar

  1. Ellinor Lindström

   Hej Vera! Ber om ursäkt, det är felformulerat, det är inte nano partiklar i. Solskydd behöver antingen Titanium Dioxide eller Zinkoxid eller båda i sig för att fungera. 💛

 5. Suverän info där man kan hitta info om allt och inte bara t ex hudvård. Har en produkt som innehåller ”PEG-100 Stearate”. Är den också cancerframkallande?

  1. Ellinor Lindström

   Hej Desireé,
   Hur säker en produkt är beror på kombinationen av dess ingredienser och deras samverkan.Men jag skulle personligen undvika allt som har ordet PEG i sig.💚

 6. Hej. Det är mycket svårt att få denna text kopierad, har lagt en timma på detta o lyckades till slut. när jag kommit till punkt 14 av 18 så kommer 1 till 6 upp, vilket borde varit raderat i telefonens minne. Har aldrig detta problemet när det är om triviala saker. Tusen tack för info, det är så jag fick lust att gå igenom alla produkter trots att kl är 01:06, så känner jag för och beställa från er.
  Tack för att ni finns!

Lämna ett svar

* - obligatoriska falt är märkta

Vad tycker våra kunder?

OM GLIMJA

Vi på Glimja brinner för att du ska kunna vara ditt bästa jag. Fylld av energi, sprudlande vitalitet och styrka för att leva livet som du drömmer om. Genom att förenkla en godare hälsa vill vi hjälpa dig dit. Därför säljer vi bara de bästa, naturliga produkterna inom kosttillskott, hälsokost, kroppsvård, skönhet, köksmaskiner och hem. För att du ska kunna känna dig helt trygg i vår shop säljer vi bara giftfria produkter som är skonsamma för dig och din familj. Om du inte vet vilka produkter som passar dina behov erbjuder vi alltid gratis produktrådgivning över mail eller telefon. Oavsett om du lever efter Medical Medium, Noo Poo, paleo eller är vegan har vi produkter att rekommendera dig.

För att må bra och känna dig full av energi krävs att du lever ett hälsosamt liv. En varierad kost rik på näringsämnen du behöver ger dig bra grundförutsättningar till att vara frisk och förebygga sjukdomar. Men att få i sig rätt mängder näring kan vara svårt för många. Då är det en god idé att komplettera med ekologisk hälsokost, det vill säga mat och kosttillskott som tillför extra näring. Några exempel på hälsokost vi säljer är pulver rika på antioxidanter, greens som spirulina, dulse och korngärsjuicepulver, samt medicinalsvampar som chaga och reishi. Till hälsokost räknas även hälsosamma örter & kryddor, t.ex. Gurkmeja och citronmeliss.

Våra naturliga kosttillskott är utvalda med stor omsorg så att de inte innehåller några onödiga tillsatser. De flesta kosttillskotten är även veganska så att djuren och naturen kan glimja lika mycket som du. Till exempel säljer vi bara Omega 3 gjord på algolja istället för fisk som är den vanligaste formen. Andra vanliga vitaminer och mineraler många svenskar har brist av är D-vitamin, Magnesium, Zink, Vitamin B12 och C-vitamin. Med fel nivåer av dessa i kroppen är det svårt att känna sig glimjande. Vi letar efter de bästa kosttillskotten från hela världen och stoltserar med allt från svenska varumärken som Holistic till Amerikanska storfavoriter som Vimergy, Garden of Life och Global Healing Center.

En av våra grundprinciper är att alla ska ha möjlighet att glimja, oavsett storlek på plånboken. Därför säljer vi även billigare hälsoprodukter. Trots att de inte kostar lika mycket kan du alltid vara säker på att de är av bra kvalitet. Till exempel säljer vi billiga kosttillskott från det prisvärda varumärket Helhetshälsa.

Men det är inte bara vad du stoppar i magen som påverkar hur glimjande du mår. Hur du vårdar din kropp är minst lika avgörande.

Vi säljer inga skönhets- och kroppsvårdsprodukter där djur kommit till skada i processen. Istället satsar vi på ett stort sortiment av cruelty free och veganska produkter. Det gäller allt från schampo och balsam till mascara och nagellack. Du kan också vara säker på att alla våra produkter är parabenfria, sulfatfria och fluorfria.

Att leva en hälsosam och hållbar livsstil blir enklare när du har den bästa utrustningen till hjälp. Som start rekommenderar vi dig att investera i en bra blender, som den prisbelönta mixern Omniblend. Vill du extrahera så mycket näring som möjligt från din mat är det bättre att juica den än att mixa den. En grundregel är att ju mer avancerad en kallpressande juicer är, desto mer näringsämnen extraheras ur ingredienserna. Men vi erbjuder även de bästa, billiga juicemaskinerna, som trots ett lägre pris ger dig riktigt mycket juice för pengarna. Du hittar även andra användbara redskap för hemmet i vår butik, bland annat luftfuktare, vattenrenare och vattenkokare i glas.

Välkommen till Glimjafamiljen, tillsammans hjälper vi hela planeten att glimja!

© Glimja AB 2023

Glömt ditt lösenord?

Vänligen ange ditt användarnamn eller din e-postadress. Du kommer att få ett mail med en länk för att återställa ditt lösenord.

close

Who we are

Our website address is: http://wpengine.com1.

What personal data we collect and why we collect it

Comments

When visitors leave comments on the site we collect the data shown in the comments form, and also the visitor’s IP address and browser user agent string to help spam detection.

An anonymized string created from your email address (also called a hash) may be provided to the Gravatar service to see if you are using it. The Gravatar service privacy policy is available here: https://automattic.com/privacy/. After approval of your comment, your profile picture is visible to the public in the context of your comment.

Media

If you upload images to the website, you should avoid uploading images with embedded location data (EXIF GPS) included. Visitors to the website can download and extract any location data from images on the website.

Contact forms

Cookies

If you leave a comment on our site you may opt-in to saving your name, email address and website in cookies. These are for your convenience so that you do not have to fill in your details again when you leave another comment. These cookies will last for one year.

If you have an account and you log in to this site, we will set a temporary cookie to determine if your browser accepts cookies. This cookie contains no personal data and is discarded when you close your browser.

When you log in, we will also set up several cookies to save your login information and your screen display choices. Login cookies last for two days, and screen options cookies last for a year. If you select "Remember Me", your login will persist for two weeks. If you log out of your account, the login cookies will be removed.

If you edit or publish an article, an additional cookie will be saved in your browser. This cookie includes no personal data and simply indicates the post ID of the article you just edited. It expires after 1 day.

Embedded content from other websites

Articles on this site may include embedded content (e.g. videos, images, articles, etc.). Embedded content from other websites behaves in the exact same way as if the visitor has visited the other website.

These websites may collect data about you, use cookies, embed additional third-party tracking, and monitor your interaction with that embedded content, including tracking your interaction with the embedded content if you have an account and are logged in to that website.

Analytics

Who we share your data with

How long we retain your data

If you leave a comment, the comment and its metadata are retained indefinitely. This is so we can recognize and approve any follow-up comments automatically instead of holding them in a moderation queue.

For users that register on our website (if any), we also store the personal information they provide in their user profile. All users can see, edit, or delete their personal information at any time (except they cannot change their username). Website administrators can also see and edit that information.

What rights you have over your data

If you have an account on this site, or have left comments, you can request to receive an exported file of the personal data we hold about you, including any data you have provided to us. You can also request that we erase any personal data we hold about you. This does not include any data we are obliged to keep for administrative, legal, or security purposes.

Where we send your data

Visitor comments may be checked through an automated spam detection service.

Your contact information

Additional information

How we protect your data

What data breach procedures we have in place

What third parties we receive data from

What automated decision making and/or profiling we do with user data

Industry regulatory disclosure requirements

×