Ekologiskt & giftfritt

Varför är det bra att handla ekologiskt?

Genom att handla ekologiskt skyddar vi både oss själva och vår planet.

Vi kommer dagligen i kontakt med en mängd farliga kemikalier genom maten vi äter, luften vi andas, möbler i vårt hem, kläderna vi bär och alla hygienprodukter vi använder. Dagens konsumtionssamhälle påverkar även livet i havet där bl.a. stora öar av plastavfall flyter runt och förgiftar och kväver fåglar, fiskar och andra djur.

Vid konventionell odling används stora mängder konstgödsel och bekämpningsmedel som dröjer sig kvar i luften vi andas. Ekologisk odling tillåter dock inga kemikalier som kan läcka ut och förorena dricksvatten och miljö. Kort sagt har ekologisk odling mindre påverkan på miljön än konventionell odling.

Ekologiska material är mer skonsamma mot huden och gör att vi slipper exponera hyn för kemikalier vilket är extra viktigt för personer med hudåkommor, för spädbarnshud och barns hud. Genom att handla ekologiskt och giftfritt, återvinna och ställa krav som konsumenter kan vi alla vara med och påverka såväl vår egen hälsa som miljön till det bättre!

Läs om olika märkningar & förordningar

Ekologiskt & giftfritt 1

GOTS

Global Organic Textile Standard (GOTS) är en internationell märkning för kläder och textil. GOTS omfattar såväl sociala som miljömässiga krav. Märkningen syftar till att underlätta för konsumenten att välja textilprodukter där ett helhetsperspektiv tagits i hela produktionskedjan: odling, plockning, beredning och tillverkning av själva plagget. GOTS­-märkningen gäller för naturfiberprodukter, garn, tyg och kläder samt förpackningsmaterial.

Två olika märkningar förekommer; en produkt som bär GOTS märket med nivån ’organic’ måste innehålla minst 95% certifierad ekologisk fiber. En textilprodukt med märkningen ’gjord med ekologisk’ måste innehålla minst 70 % ekologisk fiberråvara. Konstgödsel och GMO är förbjudet i alla stadier. Kriterierna omfattar även regler för användandet av kemikalier i odling och beredning.

Se alla våra GOTS-certifierade varor här  GOTS

Läs mer om GOTS

SOIL ASSOCIATION

Soil Association är Storbritanniens ledande certifierande välgörenhetsorganisation som främjar och utvecklar hållbara ekologiska strategier för livsmedel, jordbruk och andra produkter. Soil Association hade en ledande roll i utvecklingen av Global Organic Textile Standards (GOTS), se ovan. Soil Associations standard fastställer strikta riktmärken för ekologisk livsmedelsproduktion, förpackning, djurskydd, naturvårdsavtal, rester och tillsatser i syfte att garantera kvaliteten på produkter med ekologisk märkning. För att mat ska få märkas som ekologisk med Soil Associations logo så måste minst 95% av ingredienserna vara av ekologiskt ursprung.

Se alla våra Soil Association-certifierade varor här – Soil Association

Läs mer om Soil Association

Ekologiskt & giftfritt 2

FAIRTRADE

Fairtrade är en oberoende produktmärkning som syftar till att bidra till förbättrade arbets­ och levnadsvillkor för odlare och anställda i utvecklingsländer. Odlare och anställda får förbättrade ekonomiska villkor genom kriterier för lönenivå, ett minimipris som överskrider produktionskostnaderna och långsiktiga handelsavtal. Produktionen sker under förhållanden som följer de mänskliga rättigheterna.

Fairtrade certifierar produkter som t.ex. kaffe, te, kakao och frukt. Fairtrade är ingen ekologisk certifiering, men 60% av de Fairtrade­certifierade produkterna som säljs i Sverige är ekologiska eftersom de är dubbelcertifierade. Internationellt är cirka 30 % av producenterna av Fairtrade ekologiskt certifierade enligt KRAV:s regler.

Se alla våra Fairtrade certifierade varor här – Fairtrade

Läs mer om Fairtrade

Ekologiskt & giftfritt 3

USDA ORGANIC

US Departement of Agricultural (USDA) är USA:s jordbruksdepartement och består av 29 byråer som betjänar det amerikanska folket på mer än 4500 platser i landet och utomlands. USDA Organic är en märkningsterm för livsmedel eller andra jordbruksprodukter som har producerats enligt de amerikanska ekologiska bestämmelserna.

Standarderna kräver integration av kulturella, biologiska och mekaniska metoder som främjar kretsloppet av resurser, främjar ekologisk balans och bevarar den biologiska mångfalden. Det innebär bland annat att ekologiska verksamheter måste behålla eller förbättra mark- och vattenkvaliteten samtidigt som de bevarar våtmarker, skogar och djurliv. Syntetiska gödningsmedel, avloppsslam, bestrålning och genteknik får ej användas. Alla ekologiska produkter måste skyddas från förbjudna ämnen och metoder från fältet till slutförsäljningspunkten, oavsett om det är en rå jordbruksvara eller en bearbetad produkt med flera ingredienser.

Se alla våra USDA certifierade varor här – USDA Organic

Läs mer om USDA Organic

Ekologiskt & giftfritt 4

FSC

FSC är en oberoende, internationell medlemsorganisation som verkar för ett miljöanpassat, socialt ansvarstagande och ekonomiskt livskraftigt bruk av världens skogar. FSC är en förkortning av Forest Stewardship Council. FSC utvecklar regler och rekommendationer för ett ansvarsfullt bruk av skogen. Den som vill följa reglerna kan certifiera sitt skogsbruk. Systemet är frivilligt och globalt.

FSC har tio grundprinciper som gäller för alla certifieringar i hela världen. Dessa inkluderar bl.a. att lagar om ägande­, nyttjanderätter och urbefolkningars rättigheter följs, att skogsbruket förstärker det lokala samhället och arbetarnas välfärd, och att det finns en plan för hur intensivt man kan bruka marken, bevarande av biologisk mångfald, vattenresurser och urskog. I Sverige finns FSC­-märkta trädgårds­ och kontorsmöbler, grillkol, trägolv och förpackningar och papper.

Se alla våra FSC certifierade varor här – FSC

Läs mer om FSC

Ekologiskt & giftfritt 5

International Standards (ASTM) 

ASTM står för American Society for Testing and Materials och är känd som den största frivilliga organisationen för utveckling av standarder i världen. Idag finns det ca 12.000 ASTM standarder som används världen över för att förbättra produkternas kvalitet, öka säkerheten, underlätta marknadstillträde och handel, och bygga upp konsumenternas förtroende. ASTM International har t. ex. etablerat säkerhetskrav för leksaker som är avsedda att användas av barn under 14 års ålder.

Läs mer om ASTM

KBT

KBT är en tysk märkning (på engelska: Controlled Biological­ Organic­ Breeding of animal, på svenska: Kontrollerad Biologisk och Ekologisk uppfödning av djur.) Det tyska certifikatet är strikt och reglerar allt från marken djuren betar på till spinnandet av garnet. KBT­certifikatet garanterar att den ekologiska ullen kommer från får som betar på gräsfält som är fria från kemisk gödning och kemiska bekämpningsmedel.

KBT­certifieringen garanterar även att fåren inte behöver utstå mulesing. Ullen är alltså mulesingfri! Mulesing är ett smärtsamt ingrepp som görs på fåret för att undvika insektsangrepp. Tvättningen av ullen görs med skonsamma rengöringsmedel. Blekning är förbjudet. Spinningen görs med en biologisk spinningolja. Infärgningen sker med giftfria mineralfärger som varken skadar fibrer eller framkallar allergier. Garnet får inte genomgå någon form av kemisk eller syntetisk behandling.

IMO

The Institutet för Marketecology (IMO) är ett mycket erfaret internationellt organ för inspektion, certifiering och kvalitetskontroll av ekologiska, miljövänliga och socialt ansvarsfulla produkter. IMO är en global partner för att säkerställa hög hållbar och etisk prestanda. IMO har varit verksamt inom området för ekologisk certifiering i mer än 20 år. Idag är IMO också känt som pionjär inom sektorerna för naturliga textilier, trä, skogsbruk, fiske, vattenbruk, rättvis handel och övervakning av socialt ansvarstagande. IMO har ett gott rykte för sina framgångsrika insatser i främjandet av regional utveckling.

Läs mer om IMO

European Safety Standards (EN 71)

Den Europeiska standarden EN 71 etablerades 1990 och anger säkerhetskrav för leksaker. Enligt lag måste alla leksaker som säljs inom EU överensstämma med EN 71 standarden. 

Ekologiskt & giftfritt 6

CE-­MÄRKNING   

CE­-märket finns på en rad olika produkter. Hjälmar, leksaker och glasögon är exempel på produkter som måste vara CE­-märkta för att få säljas. Genom att sätta CE­-märket på sin produkt visar tillverkaren att produkten uppfyller EU:s säkerhetskrav. CE-märket är en säkerhetsstämpel som ger varor fritt tillträde till det europeiska ekonomiska samarbetsområdet EES (dvs. EU, Island, Norge och Liechtenstein). Tanken med CE-­märket är nämligen inte bara att skydda konsumenterna utan också att underlätta den fria rörligheten för varor på EU:s inre marknad. 

Läs mer om CE­-märkningen. (länk)

Ekologiskt & giftfritt 7

REACH 

Reach är en förordning för Europeiska unionen, som antagits för att förbättra skyddet av människors hälsa samt miljön. Reach ökar samtidigt konkurrenskraften inom EU:s kemikalieindustri och främjar alternativa metoder för en farlighetsbedömning av ämnen för att minska antalet djurförsök. I princip gäller Reach för alla kemiska ämnen både inom industriell behandling och vardagliga produkter. Därför inverkar förordningen på de flesta företag över hela EU.

Reach lägger bevisbördan på företagen. För att uppfylla kraven i förordningen måste företag identifiera och hantera de risker som är kopplade till de ämnen de tillverkar och saluför inom EU. De måste uppvisa för Echa hur ämnet kan användas säkert och de ska meddela tillämpliga riskhanteringsåtgärder till användarna. Om riskerna inte kan hanteras kan myndigheterna begränsa användningen av ämnena på olika sätt. På lång sikt bör de flesta farliga ämnen ersättas med mindre farliga alternativ. Reach står för registrering, utvärdering, godkännande och begränsning av kemikalier. Förordningen trädde i kraft den 1 juni 2007.

Läs mer om REACH

Källa: Naturskyddsföreningen, Kemi.seKemikaliedetektivenREACHMedveten konsumtion, EU-upplysningen

OM GLIMJA

Vi på Glimja brinner för att du ska kunna vara ditt bästa jag. Fylld av energi, sprudlande vitalitet och styrka för att leva livet som du drömmer om. Genom att förenkla en godare hälsa vill vi hjälpa dig dit. Därför säljer vi bara de bästa, naturliga produkterna inom kosttillskott, hälsokost, kroppsvård, skönhet, köksmaskiner och hem. För att du ska kunna känna dig helt trygg i vår shop säljer vi bara giftfria produkter som är skonsamma för dig och din familj. Om du inte vet vilka produkter som passar dina behov erbjuder vi alltid gratis produktrådgivning över mail eller telefon. Oavsett om du lever efter Noo Poo, paleo eller är vegan har vi produkter att rekommendera dig.

För att må bra och känna dig full av energi krävs att du lever ett hälsosamt liv. En varierad kost rik på näringsämnen du behöver ger dig bra grundförutsättningar till att vara frisk och förebygga sjukdomar. Men att få i sig rätt mängder näring kan vara svårt för många. Då är det en god idé att komplettera med ekologisk hälsokost, det vill säga mat och kosttillskott som tillför extra näring. Några exempel på hälsokost vi säljer är pulver rika på antioxidanter, greens som spirulina, dulse och korngärsjuicepulver, samt medicinalsvampar som chaga och reishi. Till hälsokost räknas även hälsosamma örter & kryddor, t.ex. Gurkmeja och citronmeliss.

Våra naturliga kosttillskott är utvalda med stor omsorg så att de inte innehåller några onödiga tillsatser. De flesta kosttillskotten är även veganska så att djuren och naturen kan glimja lika mycket som du. Till exempel säljer vi bara Omega 3 gjord på algolja istället för fisk som är den vanligaste formen. Andra vanliga vitaminer och mineraler många svenskar har brist av är D-vitamin, Magnesium, Zink, Vitamin B12 och C-vitamin. Med fel nivåer av dessa i kroppen är det svårt att känna sig glimjande. Vi letar efter de bästa kosttillskotten från hela världen och stoltserar med allt från svenska varumärken som Holistic till Amerikanska storfavoriter som Vimergy, Garden of Life och Global Healing Center.

En av våra grundprinciper är att alla ska ha möjlighet att glimja, oavsett storlek på plånboken. Därför säljer vi även billigare hälsoprodukter. Trots att de inte kostar lika mycket kan du alltid vara säker på att de är av bra kvalitet. Till exempel säljer vi billiga kosttillskott från det prisvärda varumärket Helhetshälsa.

Men det är inte bara vad du stoppar i magen som påverkar hur glimjande du mår. Hur du vårdar din kropp är minst lika avgörande.

Vi säljer inga skönhets- och kroppsvårdsprodukter där djur kommit till skada i processen. Istället satsar vi på ett stort sortiment av cruelty free och veganska produkter. Det gäller allt från schampo och balsam till mascara och nagellack. Du kan också vara säker på att alla våra produkter är parabenfria, sulfatfria och fluorfria.

Att leva en hälsosam och hållbar livsstil blir enklare när du har den bästa utrustningen till hjälp. Som start rekommenderar vi dig att investera i en bra blender, som den prisbelönta mixern Omniblend. Vill du extrahera så mycket näring som möjligt från din mat är det bättre att juica den än att mixa den. En grundregel är att ju mer avancerad en kallpressande juicer är, desto mer näringsämnen extraheras ur ingredienserna. Men vi erbjuder även de bästa, billiga juicemaskinerna, som trots ett lägre pris ger dig riktigt mycket juice för pengarna. Du hittar även andra användbara redskap för hemmet i vår butik, bland annat luftfuktare, vattenrenare och vattenkokare i glas.

Välkommen till Glimjafamiljen, tillsammans hjälper vi hela planeten att glimja!

© Glimja AB 2024

Glömt ditt lösenord?

Vänligen ange ditt användarnamn eller din e-postadress. Du kommer att få ett mail med en länk för att återställa ditt lösenord.

close

Who we are

Our website address is: http://wpengine.com1.

What personal data we collect and why we collect it

Comments

When visitors leave comments on the site we collect the data shown in the comments form, and also the visitor’s IP address and browser user agent string to help spam detection.

An anonymized string created from your email address (also called a hash) may be provided to the Gravatar service to see if you are using it. The Gravatar service privacy policy is available here: https://automattic.com/privacy/. After approval of your comment, your profile picture is visible to the public in the context of your comment.

Media

If you upload images to the website, you should avoid uploading images with embedded location data (EXIF GPS) included. Visitors to the website can download and extract any location data from images on the website.

Contact forms

Cookies

If you leave a comment on our site you may opt-in to saving your name, email address and website in cookies. These are for your convenience so that you do not have to fill in your details again when you leave another comment. These cookies will last for one year.

If you have an account and you log in to this site, we will set a temporary cookie to determine if your browser accepts cookies. This cookie contains no personal data and is discarded when you close your browser.

When you log in, we will also set up several cookies to save your login information and your screen display choices. Login cookies last for two days, and screen options cookies last for a year. If you select "Remember Me", your login will persist for two weeks. If you log out of your account, the login cookies will be removed.

If you edit or publish an article, an additional cookie will be saved in your browser. This cookie includes no personal data and simply indicates the post ID of the article you just edited. It expires after 1 day.

Embedded content from other websites

Articles on this site may include embedded content (e.g. videos, images, articles, etc.). Embedded content from other websites behaves in the exact same way as if the visitor has visited the other website.

These websites may collect data about you, use cookies, embed additional third-party tracking, and monitor your interaction with that embedded content, including tracking your interaction with the embedded content if you have an account and are logged in to that website.

Analytics

Who we share your data with

How long we retain your data

If you leave a comment, the comment and its metadata are retained indefinitely. This is so we can recognize and approve any follow-up comments automatically instead of holding them in a moderation queue.

For users that register on our website (if any), we also store the personal information they provide in their user profile. All users can see, edit, or delete their personal information at any time (except they cannot change their username). Website administrators can also see and edit that information.

What rights you have over your data

If you have an account on this site, or have left comments, you can request to receive an exported file of the personal data we hold about you, including any data you have provided to us. You can also request that we erase any personal data we hold about you. This does not include any data we are obliged to keep for administrative, legal, or security purposes.

Where we send your data

Visitor comments may be checked through an automated spam detection service.

Your contact information

Additional information

How we protect your data

What data breach procedures we have in place

What third parties we receive data from

What automated decision making and/or profiling we do with user data

Industry regulatory disclosure requirements

×